• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Організація освітнього процесу
/Files/images/unnamed.jpg

Вихователь - методист Бойченко Ніна Олександрівна, освіта повна вища, кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії"

Педагогічна рада

Тема: «Роль гри у формуванні комунікативної компетентності»

1. Результати виконання рішень попереднього засідання педради .

2. Планування та організація роботи щодо формування комунікативної компетентності дошкільника. гра як засіб розвитку комунікативної компетентності.

3. Пальчикові ігри як невід"ємна складова розвитку мовлення дітей.

4. Пояснення правил та порядку дій під час дидактичних та рухливих ігор — ефективний засіб формування пояснювального мовлення.

5. Формування навичок соціальної комунікації під час сюжетно-рольової гри.

5. Озвучування героїв (театралізована діяльність) — ефективний спосіб розговорити «мовчунів» (керівник гуртка).

Дата проведення: лютий, 2021

Педагогічна рада

Тема: "Удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ"

1. Результати виконання рішення попереднього засідання педагогічної ради.

2. Реалізація фізкультурно-оздоровчої роботи відповідно до вікових та індивідуальних особливостей дітей у всіх вікових групах (лист МОНу України від 02.-92016 року № 1/9-456 «Інструктивно методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

3. Аналіз результативності профілактики захворювань і дотримання санітарно-гігієнічного режиму в групах.

4. Ефективність взаємодії інструктора з фізкультури й вихователів протягом дня.

5. Роль вихователя в організації фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня.

6. Співпраця музичного керівника та інструктора з фізкультури.

7. Використання фізкультхвилинок і музичних пауз для зняття м’язової втоми дітей дошкільного віку.

8. Гімнастика пробудження та загартування як чинник оздоровлення.

9. Аналіз стану фізкультурних куточків у групах.

Дата проведення: листопад, 2020

Семінар- практикум: "Формування екологічної культури особистості дошкільника за допомогою спілкування з природою"

Мета: опрацювати проблеми екологічного виховання дітей дошкільного віку, розвивати творчий потенціал педагогів, їх компетентність у питаннях екології, активізувати розумову-пошукову діяльність вихователів.

Дата проведення: листопад 2020 р.

wym-1605082033806

Річні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1.Формувати здоров’язбережувальну компетентність дитини: знайомити з умовами збереження власного здоров’я, значенням рухової активності та безпечного харчування в зміцненні здоров’я, впливом природних чинників на стан здоров’я Виховувати у дітей ціннісне ставлення до чистоти довкілля як важливої умови безпечного проживання людини у природному середовищі.

2.Забезпечити вивчення та використання в освітньому процесі технології критичного мислення. Навчати дітей правильно ставити запитання, заохочувати розмірковувати, самостійно робити висновки, вільно висловлювати свої судження, знаходити і приймати правильні рішення.

3. Активізувати взаємодію педагогів з родинами вихованців у формуванні комунікативної компетентності дітей. Спонукати дітей до усвідомленого регулювання мовної діяльності з метою попередження та виправлення мовних помилок. В індивідуальній та груповій роботі активно використовувати поетичні твори, театралізовану, ігрову діяльність,, мовленнєві ситуації, мультфільми, розвивальні та дидактичні ігри для розвитку розмовної мови дошкільників.

4. Здійснювати методичний супровід впровадження в освітній процес інноваційних технологій. Підвищувати рівень культури педагогів у використанні мультимедійних засобів для самоосвіти та в організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників.

5. Забезпечити активне вивчення усіма працівниками закладів дошкільної освіти нових нормативно-законодавчих документів в галузі дошкільної освіти, здійснювати методичний супровід реалізації законодавчих положень в освітній діяльності.

Педагогічна рада

Тема: "Наступність у роботі ДНЗ та НУШ"

1. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти (Інформаційне повідомлення)

2. Психолого-фізіологічні особливості дітей 6-7-річного віку. Готовність дітей 6-річного віку до навчання у школі. Адаптація першокласників до шкільного життя.

3. Усунення мовленнєвих вад - запорука успішного навчання в школі.

4. Готовність дитини до школи: складові успішного навчання (Методичний міст)

5. Реалізація проблеми наступності в НУШ.

Дата проведення: лютий 2020 р.

Педагогічна рада

Тема: «Мовний розвиток: проблеми, шляхи вирішення»

1. Актуальність проблеми мовного розвитку дітей дошкільного віку.

2. Підсумки тематичного контролю «Комплексний підхід у мовному розвитку дошкільників»

3. Презентація педагогічних проектів «Азбука мовного розвитку дошкільнят»

4. Ділова гра «Педагогічний експрес»

5. Роль дрібної моторики руки у розвитку мовлення дітей дошкільного віку при використанні Тістопластика (майстер-клас)

6. Підсумки огляду - конкурсу на кращу дидактичну гру (посібник) з мовленнєвого розвитку.

Дата проведення: листопад 2019 р.

Семінар-практикум«Розвиваючі ігри нового покоління в інтелектуальному розвитку дошкільника»

Мета семінару: підвищення професійної компетентності вихователів через використання інноваційних ігрових технологій при організації роботи з дітьми.

Дата проведення: жовтень 2019 р.

Консультація:

«Основи антитерористичної безпеки дітей і безпеки дорожнього руху в умовах дошкільного навчального закладу»

Мета:поглибити знання педагогів по формуванню основ антитерористичної безпеки і безпеки дорожнього руху в умовах дошкільного освітнього закладу.

Дата проведення: 25.09.2019

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Підвищувати психолого - педагогічну компетентність педагогів та батьків щодо готовності дошкільників до НУШ. Забезпечувати успішний початок шкільного життя на основі організації сучасних форм взаємодії між дошкільним закладом і початковою ланкою освіти у формуванні дошкільної зрілості випускника закладу дошкільної освіти.

2. Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу (експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо), поєднання колективних, групових, парних, індивідуальних форм взаємодії в навчально-пізнавальній діяльності, побудови довірливих взаємин між педагогом та дітьми на принципах ділового партнерства.

3. Продовжувати роботу по формуванню особистості, яка вільно і творчо застосовує засоби мови в різних ситуаціях буття. Створювати умови для самовираження дитини через мовлення в різних видах діяльності, активної комунікації з дорослими та однолітками.

4. Здійснювати подальшу освітню діяльність щодо протидії забрудненню навколишнього середовища, розвитку у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку, оволодіння ними доступними навичками сприяння чистоті довкілля.

5. Сприяти формуванню позитивно-діяльного, оптимістичного ставлення дитини до життя, креативності та критичного мислення. Підвищувати ефективність використання потенційних можливостей гри як форми організації життєдіяльності дошкільника, методу і засобу педагогічного впливу.

Педагогічна рада

Тема:«Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку»

1. Аналіз виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Поняття «Труд», «Трудове виховання». Великі педагоги про працю: Макаренко, Ушинський, Сухомлинський.

3. Види праці дошкільнят. Форми організації праці. Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу у весняний період.

4. Сім’я та трудове виховання дитини.

5. Стан навчально-виховної роботи з трудового виховання дітей (за результатами тематичного вивчення).

Дата проведення: лютий 2019 р.

Педагогічна рада

Тема: «Про сучасні аспекти взаємодії дитячого садка і сім'ї щодо гармонійного розвитку особистості»

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради .

2. Про нормативно-правові документи щодо організації співпраці з батьками дітей дошкільного віку на сучасному етапі .

3. Про організацію роботи з батьками в групах раннього віку .

4. Експрес-інформація «Українська родинна педагогіка: минуле і сьогодення».

5. Про стан роботи з батьками в дошкільному закладі (контрольно-аналітична довідка).

6. Аукціон сучасних форм взаємодії з батьками.

Дата проведення: листопад 2018 р.

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

Тема: Еколого – природнича освіта дошкільнят дошкільників крізь призму Базового компоненту дошкільної освіти.

Мета: Поглибити знання педагогів про завдання, зміст БКДО, освітня лінія розвитку «Дитина в довкіллі». Закріпити уявлення про форми екологічного виховання дошкільників, організацію роботи з батьками в даному напрямку. Сприяти накопиченню практичного матеріалу для організації роботи з екологічного виховання. Стимулювати бажання обмінюватись практичним досвідом з проблемного питання.

Дата проведення: 26.10.2018

Педагогічна рада

Тема: «Про завдання діяльності педагогічного колективу у 2018/2019 н.р.

1. Нові ефективні підходи, цільові установки на оновлення дошкільної освіти у 2018/2019 н. р.(вісті з серпневої наради).

2. «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 н. р.(інструктивно-методичні рекомендації від 13.06.18№1/9-386) (виступ, обговорення).

3.Організація освітньо – виховного процесу (погодження Річного плану роботи , затвердження складу динамічної та творчої груп, Програм роботи гуртків, розкладу занять , графіків роботи працівників )

Дата проведення: 31.08.2018

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

- продовжувати роботу із впровадження в освітній процес ідей сталого розвитку з інтегрованого курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» для всіх вікових груп з метою формування у дітей та їхніх батьків моделей поведінки, співзвучних з цінностями сталого розвитку;

- продовжувати формувати розмовне мовлення дітей шляхом використання прозових та поетичних творів сучасних авторів, кращих зразків малих фольклорних жанрів;

- створювати умови для самовираження, самоствердження, творчої реалізації і вільного розвитку кожної дитини;

- формувати свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності.

ЗАВДАННЯ КОЛЕКТИВУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА 2016/2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Реалізуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетними в методичній, дослідницько-пошуковій, навчально-виховній діяльності педагогічного колективу дошкільного навчального закладу у 2016/2017 навчальному році є завдання:

- забезпечувати якісний методичний супровід реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В організації життєдіяльності дошкільників поєднувати історико-народознавчий матеріал з соціальними та культурними особливостями сьогодення. Виховувати у дошкільників сучасні риси національного характеру.

- формувати у дітей звички та моделі поведінки, що відповідають сталому розвитку. Сприяти набуттю дитиною первинних компетенцій ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

- забезпечувати тісну взаємодію педагогів та батьків у формуванні життєвої компетентності дошкільника відповідно Базового компонента дошкільної освіти. Підвищувати рівень педагогічної культури батьків з питань сучасної дошкільної освіти.. Педагогічну взаємодію педагогів та батьків будувати за особистісно-діяльнісним принципом.

- методичне навчання педагогів спрямувати на оволодіння ними ефективними формами організації навчально-пізнавальної діяльності на засадах партнерства, активного впровадження в освітній процес педагогічних інновацій, пріоритетності принципу активності дитини в здобутті знань для формування особистості дошкільника як активної, інноваційної, самодостатньої особистості, здатної вчитися упродовж життя.

Педагогічна скриня

Часто-густо ми педагоги, у „педагогічній скрині" зберігаємо найрізноманітніші речі - старі та нові, звичні і неочікувані, які при певних обставинах можуть відігравати роль засобів навчання. Як пише Катерина Крутій у статті "Діяльнісна модель заняття" при роботі із дітьми має бути введення емоційного компоненту "яскравої плями".
Отже, я із задоволенням відчиню для вас, любі колеги, скриньку і дістану ... м'який м'ячик. Його можна зробити власноруч із зв'язаної гачком „шубки", яка набита шерстю. У м'ячика може бути багато найрізноманітніших функцій: при опитуванні дітей відповідає той, кому кинули м'яча; у змаганні той, у кого в руках під час естафети залишився м'яч, вибуває. На відміну від резинового м'яча, м'який м'ячик "добріший" він не може вдарити по-справжньому - тільки означає удар, і можна не боятися, що він сильно вдарить.
... Диктофон може надати неоціненні послуги при проведенні занять із розвитку мовлення. Можна запропонувати дітям записати казки і оповідання, які вони складають, а потім дати їм прослухати. Ще до прослуховування ви виявите, що сам диктофон дисциплінує дітей і пробуджує у них відповідальність та активність. Запропонуйте дітям старшого віку пограти у гру, ніби-то вони у студії записують радіопередачу. А теми для ігор найрізноманітніші „Де можна побачити Діда Мороза?", "Чи є на світі чарівники?", "Моя добра справа сьогодні".
Радіодиспут - справа серйозна. Тут необхідна особлива дисципліна і згода взаємодій. Для цього слід виробити правила: не шуміти, йде запис; висловлюватися необхідно чітко і коротко; диктофон передавати по колу, заощаджуючи „ефірний" час; бути самостійним у судженнях. Щоправда, диктофоном, як будь-яким технічним засобом, не можна зловживати, щоб не пропав до нього інтерес, він має з'являтися у особливо важливих випадках. Дієвою буде робота в парах: одна дитина бере інтерв'ю, а друга - дає його.
Цікавим завданням для дітей ІІ молодшої групи є таке, яке допоможе вдосконалити навичку формування усного мовлення. Ведучий радіо ефіру розміщується за ширмою. За нею, на столі розкладені картинки чи муляжі фруктів, овочів. Він обирає один із предметів і описує його, не називаючи сам предмет. Після цього ширма прибирається, і слухачам пропонується вгадати про який предмет була розповідь.
На батьківських зборах ви можете прослухати запис: це буде наочною ілюстрацією роботи із дітьми, разом із батьками визначити, хто саме заразу мікрофону. Добре, якщо вихователь зміг зробити так звану художню обробку готового продукту з тем, а саме наповнити його музичними заставками, зробити запис з оголошенням того, хто зараз у мікрофону. Це справжня колективна творча справа вихователя із дітьми, поєднання спільних зусиль педагога та дитини для досягнення результатів і вона дуже захоплює.
...Свічка. Може знадобитися у різних педагогічних ситуаціях. Вона може бути без аромату, із певним ароматом, але треба точно знати, що на аромати у дітей немає алергії. Запалена свічка допоможе встановити тишу, налаштувати дітей на таємничий лад. А ще вона стане у пригоді, коли хочеться побачити старі предмети по-новому. Спробуйте, наприклад, розглянути звичну для вас картину при світлі свічки. Освітлення, що падає від свічі змінює образи на картині. Запитайте у дітей: що змінилося, з їх точки зору у картині? Чого вони раніше не помічали? Свічку, при необхідності можна замінити фонариком, але обов'язково чарівним. Використайте ще одну і досить важливу властивість свічки - здатність "проявлятися". Намалюйте на аркуші паперу будь-який пейзаж, предмет і загадайте дітям загадку про нього. Завдяки гумці, яку ви вмочите у воді і фарбі цей предмет, за умови правильної відповіді дітей, обов'язково з'явиться на аркуші.
...Картинка з розрізаною пташкою. Пташка виготовляється із картону. Всі частина тіла: хвостик, дзьоб, крила, лапки - рухомі. Вони з'єднуються на зворотній стороні моделі пташки за допомогою нитки. Така модель допоможе при навчанні дітей первинному фонематичному аналізі слова. Головка із дзьобом - перший звук у слові, хвостик - останній, крильця - всі решта звуків із серединки. Назвіть дитині звук (фонему), яку він буде відшукувати у слові. Наприклад, звук [н]. Промовляйте слова: небо, книга, осінь. Якщо дитина правильно визначила місце звука у слові, то рухаються відповідні частини тіла птахи.
... Різнокольорова газова хустина.
Різнокольорова газова хустина допоможе розповісти казки чи слухати музику. Вихователь може накинути її на плечі і вмить перетворитися на казкарку. Її поява означає, що необхідно заспокоїтися і зосередитися. Коли слухання закінчилося, можна запитати, якого кольору була сьогоднішня казка чи мелодія. Хустиною можна накрити предмет, після того як її знімуть, з'явиться щось чарівне, казкове.
...Чарівна торбинка. У ній можуть бути предмети, які дитина має витягнути навпомацки, не дивлячись назвати предмет.
... Чарівний телескоп. Його можна зробити із кольорового паперу, завдовжки 15 см, згорнувши його в трубку і склеїти. Пропонуємо пограти у гру "Око-шпигун". Дитина має "відшукати" якийсь конкретний колір у кімнаті. Якого кольору твій телескоп? Такий колір і буде шукати дитина.
...Чарівна паличка. Її використання налаштує дітей на утаємниченість, зосередженість, треба вміло обіграти її використання. Наприклад, діти стоять у колі. Чарівна паличка знає всі правильні відповіді на питання. При доторканні паличкою до плечей дитини, назвати: будь-кого із своїх родичів, з тим самим ім'ям, як у тебе; як звати котика (собаку, птаху), який мешкає у вас вдома; ким ти є для мами; що можна робити тільки двома руками? При правильній відповіді вихователь осипає дитину конфетті. Дякує за відповідь.
...Чарівна скриня. Вона відкриється лише тоді, коли діти відгадають загадку; вона відкривається, а з неї вилітають гелеві кульки (подарунок від казкового героя, за виконане завдання); вона відкривається, а на її кришці - люстерко, дітям пропонується подивитися в нього і описати зображення.
Часто-густо при розповіді, як заохочення дітей, використовується телевізор. Хто з нас не мріяв хоча б на декілька хвилин з'явитися на екрані телевізора? Такий шанс надавайте кожній дитині. Для виконання цього завдання може підійти телевізор, який відслужив службу. "Начиння" вийміть, залишіть лише корпус і розігруйте виставу. Якщо немає можливості скористатися телевізором, що вийшов із строю, можна його виготовити власноруч. З картону виріжте форму телевізора, відповідно розмалюйте його, зазначте місце клавіш, екрану.
Для інсценування підійде будь-який серіал чи програма, наприклад, "Погода" чи дитяча казка.
Як варіант вихователь пропонує дитині сюжетні картинки (погода, явища живої природи), предметні картинки з назвами овочів, фруктів, меблів, птахів і таке інше, оточуючого середовища. Дитина вибирає, яка їй картинка до вподоби, виставляє певний слайд. Вихователь повідомляє проте, що телевізор зламався - зображення є, а слова чути нечітко, просить дитину за слайдами розповісти про те, що на них зображено, які події відбуваються.
Важливо пам'ятати, що не варто перевантажувати заняття різними методами роботи, оскільки це призводить до швидкої втоми. Використання творчих методів та прийомів повинно мати міру, чітку організацію, ретельну підготовку вихователя.
Сподіваюся, що у колег відкрилися нові діапазони для використання цікавих педагогічних знахідок!

РІЧНІ ЗАВДАННЯ ДНЗ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Продовжити навчально-виховну роботу з дітьми в рамках навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку», реалізуючи в організації освітнього процесу новий зміст освіти для сталого розвитку. Формувати у дітей раннього та дошкільного віку первинні компетенції ресурсозбереження та ресурсозберігаючої поведінки.

2. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Активно використовувати в навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті дитячого колективу малих фольклорних жанрів, творів сучасних дитячих поетів та письменників, дитячих журналів, інтерактивних методик та технологій розвитку зв’язного мовлення.

3. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.

4. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.

Педагогічна рада №1

«Про завдання діяльності педагогічного колективу у 2017/2018 н.р.»

  1. Нові ефективні підходи, цільові установки на оновлення дошкільної освіти у 2017/2013 н.р
  2. «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.(інструктивно-методичні рекомендації від 13.06.17№1/9-322).
  3. Організація освітньо – виховного процесу (погодження Річного плану роботи , затвердження складу динамічної та творчої груп, програм роботи гуртків, розкладу занять ).

Дата проведення: серпень 2017р

Педагогічна рада

Формування у дошкільників моделей поведінки, що відповідають ідеям сталого розвитку

1.Виконання рішень попередньої педради.

2. Вступ. Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку. Починаємо з дітьми 4-го року життя».

3. Розвиток інформаційної культури особистості, основ критичного мислення та медіа-грамотності як чинник випереджаючої освіти для сталого розвитку.

4. Економічне виховання дітей дошкільного віку в умовах освіти для сталого розвитку.

5. Ігри економічного спрямування.

6.Заняття та розваги економічного та екологічного спрямування.

7. Твори художньої літератури. Додатковий матеріал до занять.

8. Анкетадля визначення ступеня використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

Дата проведення: листопад 2017

Ділова гра

"Творчий педагог – творчі діти!"

Мета:

- ознайомити педагогів з проблемою розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку;

  • розкрити теоретичн іоснови;
  • виробити практичні навички.
  • Дата проведення: 21.03.2018
/Files/photogallery/732/Изображение22 002.jpg/Files/photogallery/732/Изображение22 005.jpg/Files/photogallery/732/Изображение22 014р.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 757

Коментарi