• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Нормативна база

Планування роботи закладу ​дошкільної освіти на рік Лист МОН № 1/9-344 від 07.07.21 року wym-1627311203944

Лист МОН №1/9-128 від 10.03. 2021. "Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків" wym-1627311093173

Базовий компонент дошкільної освіти 2021 року wym-1616681316238

Методичні рекомендації до Базового компоненту дошкільної освіти 2021 року wym-1616681439403

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 "Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу" wym-1604406535044

НАССР

1. Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" Переглянути
2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Переглянути
3.Закон України "Про захист населення від інфкційних хвороб" Переглянути
4. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Переглянути
5. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" Переглянути
6. Постанова КМУ від 23.05.2001 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок" Переглянути
7. Постанова КМУ від 21.08.2019 №818 "Про затвердження порядку надання інформації про події та ситуації, що становлять загрозу життю і здоров'ю, санітарному та епідемічному благополуччю населення" Переглянути
8. Наказ МОЗ від 03.09.2017 №1073 "Про затвердження норм фізіологічних потреб населення Українив основних харчових речовинахі енергії" Переглянути
9. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 №590 " Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)" Переглянути
10.Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 02.12.2019 №875 "Про затвердження плану дій щодо неухильного дотримання вимог безпечності харчування та запобігання випадків харчових отруєнь в закладах освіти міста " Переглянути
11.Наказ департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради від 17.07.2018 №541 "Про невідкладні заходи з організації харчування дітей у закладах дошкільної та учнів у закладах середньої освіти міста Черкаси"Переглянути
12.Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу Переглянути
13. Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги щодо улаштування, утримння і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку та начально-реабілітаційних центрів" Переглянути
14. Державні санітарні норми і правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"Переглянути
15. Лист МОН від 12.01.2018 №1/9-26 "Щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти як операторів ринку харчових продуктів" Переглянути

СТАТУТ ЗДО

wym-1542975157971

Нормативно-правові документи в галузі дошкільної освіти
І.Базові.
1.Закон "Про освіту", затверджений 05.09.2017 року (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380).
2. Закон "Про дошкільну освіту", (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259), зі змінами та доповеннями.
3.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).
4.Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142).
5.Конвенція про права дитини.
6. Конституція України.
7. Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002).
8. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439.
9. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
ІІ. Установчі документи
1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.
2. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 257).
3.Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010).
ІІІ. Атестація
1.Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (Постанова Кабінету МіністрівУкраїни від21 серпня 2019 №800)
2.Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363).
3. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. №930.
ІV. Діловодство
1. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.(наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5.
2. Примірна інструкція з діловодства у ДНЗ (наказ Міністерства освіти і науки від 01.10.2012р. №1059)
V.Медичне обслуговування
1.Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496).
2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826
3.Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (наказ МОЗ від 24.03.2016 р. №234)
VI. Методичний кабінет
1.Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти (Наказ МОН України № 372 від 16 квітня 2018 року)
2. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затверджений наказом Міністерства освіти України від 17 грудня 2017 р. №1633.
VII. Психологічна служба
1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. №127.
2.Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691
VIII. Охорона життя і здоров"я
1.Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»
2. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"
IХ. Робота з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад
1.Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».
2.Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714
Х. Робота з батьками
1.Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667.
2.Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 №1243.
3. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).
ХІ. Стимулювання праці
1.Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 №898.
XII.Час відпочинку
1.Закон "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 2, ст. 4)
2. Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346.
3.Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402.
XIII. Фізичне виховання
1.Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 р.).
2. Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.).
3. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства освіти України від 25 травня 1998 р. №188.
4. Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486.
5. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458.
XIV. Харчування
1. Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.
2. Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V.
3. Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.
4.Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р.
5.Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329.
6.Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591.
Кiлькiсть переглядiв: 361

Коментарi